Toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke verkoopwagen voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op 31 december 2023 tot en met 31 december 2024 aan Meamerterdyk 5 te Winsum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waadhoeke. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. 69c48d464fb4b9676c80f98a2a7cf048
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Verleende standplaatsvergunning •Standplaatsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke verkoopwagen voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op het terrein van de Coop gelegen aan de Meamerterdyk 5 in Winsum op iedere woensdagmiddag voor de periode 31 december 2023 t/m 31 december 2024 (zaaknummer 2023-237670). Bezwaar maken? Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit. U stuurt uw bezwaar naar: De burgemeester van Waadhoeke Postbus 58 8800 AB FRANEKER In uw bezwaar staat in ieder geval: - uw naam en adres; -de datum; - het besluit waar u het niet mee eens bent; - waarom u het niet eens bent met dit besluit; - uw handtekening. Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat? Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD Groningen

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen