Ontwerpbestemmingsplan “Winsum, uitbreiding camping Marenland”

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. 73f60ba36e38b54c59b6acea7e7d0cfb
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Winsum, uitbreiding camping Marenland” vanaf vrijdag 8 december 2023 ter inzage ligt. Ontwerpbestemmingsplan Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Winsum, uitbreiding camping Marenland”. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de camping mogelijk. Deze uitbreiding wordt gerealiseerd op het voormalige korfbalveld ten zuiden van de camping en op een smalle strook grond ten westen van de camping. Het plan biedt ruimte voor 46 nieuwe standplaatsen, waaronder 6 tiny houses en 6 trekkershutten en enkele aanvullende voorzieningen. Een deel van deze uitbreiding is al gerealiseerd met een tijdelijke vergunning. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de uitbreiding permanent mogelijk. Inzagetermijn ontwerpbestemmingsplan Vanaf 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Winsum, uitbreiding camping Marenland” voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Winsum, Hoofdstraat W 70. U kunt het bestemmingsplan met planid NL.IMRO.1966.BPWinsMarenland-ON01 ook raadplegen op: 1.Tot 1 januari 2024 via www.ruimtelijkeplannen.nl, en; 2.Vanaf 1 januari 2024 via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen op dit ontwerpbestemmingsplan reageren bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke reacties richt u aan burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 26 9980AA Uithuizen, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Winsum, uitbreiding camping Marenland’. In uw brief staan: 1.Uw naam en adres 2.Datum waarop u de zienswijze schrijft 3.Waarom u een zienswijze schrijft 4.Uw handtekening Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw D. Dijkema van het team Ruimtelijke Ordening - Beleid, telefoon 088-3458888.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen