Filosofisch café

  1. Extern
  2. Filosofisch café

2023-12-12 12:13:00

Gemeente Het Hogeland - Denkgesprekken Deze methode is bekend van de bestseller ´Socrates op Sneakers´. Gespreksleider Jacobien van Es begeleidde de gesprekken. We deden onderzoek naar belangrijke onderwerpen die ons allemaal raken. Bijvoorbeeld armoede, afvalbeleid of de opvang van vluchtelingen. Inwoners waren erg enthousiast. Enkele geluiden waren ´wat fijn elkaar te blijven ontmoeten in deze tijd´. ´Het maakt niet uit waar je begint (met filosoferen), je komt wel ergens uit´. ´Ik dacht in het begin waar gaat dit over?”, maar verhip we gaan filosoferen´. De gemeente gaat de filosofische café´s onderzoeken en komt hierna met een advies. Wil je zelf nog iets kwijt over het café? Stuur dan een e-mail naar: l.harthethogeland.nl. Eenrum, 20 november 2023: Vanzelfsprekendheid Wat is vanzelfsprekendheid? Is dit handelen zonder reflectie? Is dit wat we ormaal´ noemen? Dat waar je niet over nadenkt? Inwoners uit onder andere Lauwersoog, Kloosterburen, Schouwerzijl en Kruisweg filosofeerden op 20 november in café Bulthuis over het onderwerp vanzelfsprekendheid. Inlevingsvermogen ´Voor vanzelfsprekendheid heb je inlevingsvermogen in de ander nodig´ zegt een deelnemer. Maar wat is inlevingsvermogen? ´Dat kun je mentaal doen, dan blijft het oppervlakkig of op een empathische manier, dan ben je bij de ander´ volgens uit Eenrum. Een dame brengt de parkeerproblematiek voor haar deur in. Zij krijgt de vraag ´Hebben oude bewoners meer rechten dan nieuwe bewoners?´ Ze antwoordt van ja, terwijl ze lacht. Haar innerlijke overtuiging staat in de schijnwerpers. Soms confronterend. Uiteindelijk concluderen de deelnemers voorzichtig dat je inderdaad inlevingsvermogen nodig hebt om je vanzelfsprekendheid te onderzoeken. En de mogelijkheid om het anders te doen. Tot slot, vanzelfsprekendheid heeft ook een functie. Van alles in twijfel trekken komen we niet verder. Maar af en toe wat vraagtekens plaatsen bij je eigen vanzelfsprekendheden lijkt iedereen een prima plan. Zuidwolde, 30 oktober 2023: grenzeloos verantwoordelijkheidsgevoel Wat is verantwoordelijkheid? En van wie is verantwoordelijkheid? Inwoners uit Sauwerd, Winsum, Bedum, Zuidwolde en zelfs Groningen stad filosofeerden op 30 oktober in dorpshuis ´de Kern´ in Zuidwolde over het onderwerp verantwoordelijkheid. Invloed uitoefenen ´Daar waar je invloed kunt uitoefenen ben je verantwoordelijk´ vindt een deelnemer. ´Je bent verantwoordelijk voor je eigen mening´ zegt een ander stellig. ´Wanneer je je thuis voelt, in jezelf, in een dorp, in een stad en je erbij hoort, neem je automatisch verantwoordelijkheid´ denkt een Bedumer. Een ander vult aan ´Als je geworteld bent, ingebed in de maatschappij heb je ruimte om verantwoordelijkheid te nemen, te geven.´ Vriendelijkheid uitstralen ´Vriendelijkheid uitstralen, daar begint de verantwoordelijkheid van het individu´ vindt een dame uit Bedum. Volgens haar zijn verantwoordelijkheid en zorgzaamheid hetzelfde. ´Kun je verantwoordelijkheid ontwikkelen?´ vraagt gesprekleider Jacobien van Es. Het antwoord is bevestigend. ´Als je zelf verlangt naar een vriendelijke wereld, heb je daar zelf een verantwoordelijkheid in´ brengt een dame in. ´Is dat dan niet egoïstisch?´ vraagt een ander, ´Want dan doe je het voor jezelf, omdat jij een vriendelijke wereld wilt.´ Als je je verantwoordelijk voelt is dat in eerste instantie altijd eigen belang is een eerste voorzichtige conclusie. Een deelnemer maakt een brug naar de gemeente en denkt dat ambtenaren zich functioneel verantwoordelijk voelen voor hun werk. Dat leidt tot een afgebakend verantwoordelijkheidsgevoel. Als je je intrinsiek verantwoordelijk voelt is dat gevoel volgens de deelnemer grenzeloos. Rond 21:00 uur duikt Henk achter de bar om snacks en drankjes te serveren. Terwijl het onderwerp nog lang niet is uitgediept. Ook dat is verantwoordelijkheidsgevoel. Roodeschool, 9 oktober 2023: dorpshuizen en hun functie Ook de bijeenkomst in dorpshuis Nieuw Calvaria Roodeschool werd goed bezocht. De deelnemers kozen het onderwerp Dorphuizen en hun functie. De vragen vlogen over de tafel: Is de gemeente verantwoordelijk voor het openhouden van dorpshuizen? Of zijn de inwoners dit zelf? Een deelnemer bracht in: ´Spreek je eigen creativiteit aan in plaats van dit van een ander af te laten hangen´. Wat voegt een dorpshuis toe aan een dorp? Wat is een dorpshuis? Wat maakt dat een dorpshuis het middel is om mensen met elkaar te verbinden? Is dat nostalgie? ´Een dorpshuis is een plek om samen te komen, elkaar te ontmoeten. Samen te eten, een boekenkast te delen.´ Daar was iedereen het over eens. Een inwoner gaf aan: ´Tegenwoordig gaan mensen anders met elkaar om, door social media, what´s app, misschien verandert daardoor de functie van een dorpshuis´. Een plek voor iedereen Tenslotte besloot een deelneemster kordaat: ´Uiteindelijk hebben we elkaar nodig, een dak nodig. Zolang alles voor de wind gaat niet, dan red je je wel. Maar als je het moeilijk hebt, dan hebben we een plek nodig, in de openbare ruimte waar iedereen zich thuis kan voelen.´ En daar bracht niemand iets tegenin. Uiteindelijk zijn we meer eensgezind dan we soms denken. Warffum, 11 december 2023: Licht op het Hogeland Wat is het verschil tussen verantwoordelijkheid en onverschilligheid? Wanneer mag je het landschap ´vervuilen´? Kun je van een individuele ervaring collectief beleid maken? De scherpe vragen vlogen over tafel tijdens het filosofisch café in Warffum. Inwoners uit Winsum, Uithuizen, Breede, Den Andel en Usquert filosofeerden op 11 december in de huiskamer van Warffum. Een inwoner is bezorgd over de afname van het aantal vogels in Het Hogeland. Een ander stoort zich aan de ´lichtvervuiling´ van boerderijen. En weer een andere inwoner stoort zich aan een fel gekleurd hek bij het spoor, hij heeft geen idee waarvoor het dient. We gaan in op het onderwerp ´lichtvervuiling´. ´Kun je niet gewoon met de boer in kwestie in gesprek?´ brengt een deelnemer in. Een ander geeft aan: ´Is jouw probleem een ruzie waard? Je kunt er ook een vraag over stellen´. Dat heeft de dame gedaan, alleen had dat geen effect. De boer wil zijn terrein verlichten om inbraat te voorkomen. Een andere dame vertelt dat ze ´s avonds laat strandde met de trein in Baflo en blij was met het enige licht van de boerderij. Een voorzichtige conclusie is dat je eigen belang en het collectief belang altijd naast elkaar bestaan. Het is altijd én én. En niet óf óf. Achtergrond Vanuit Dienstverleningsopdracht Gemeente Dichtbij heeft de gemeente inwoners gevraagd ideeën aan te leveren hoe we als gemeente dichterbij onze inwoners kunnen zijn. Daaruit komt het idee ´het filosofisch café´ van inwoner Wouter Dijk. Burgemeester Henk Jan Bolding is de verantwoordelijke bestuurder voor dit project. De doelen van het filosofisch café zijn: Toegankelijke gemeente die praat met en luistert naar haar inwoners. En inwoners actief betrekt. Brengt buiten naar binnen: wat is het sentiment van onze inwoners over bepaalde onderwerpen.…

Lees het hele artikel

Deel dit artikel met je familie en vrienden

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Dit artikel is niet door ons geschreven. Ga voor het volledige artikel naar de website van: Gemeente Het Hogeland.