Toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke verkoopwagen voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op 31 december 2023 tot en met 31 december 2024 aan Meamerterdyk 5 te Winsum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waadhoeke. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. gmb-2023-481039
  • Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Verleende standplaatsvergunning •Standplaatsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke verkoopwagen voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op het terrein van de Coop gelegen aan de Meamerterdyk 5 in Winsum op iedere woensdagmiddag voor de periode 31 december 2023 t/m 31 december 2024 (zaaknummer 2023-237670).Bezwaar maken?Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit. U stuurt uw bezwaar naar: De burgemeester van WaadhoekePostbus 588800 AB FRANEKERIn uw bezwaar staat in ieder geval:- uw naam en adres;-de datum;- het besluit waar u het niet mee eens bent;- waarom u het niet eens bent met dit besluit;- uw handtekening.Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat? Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: Rechtbank Noord-NederlandAfdeling bestuursrechtPostbus 1509700 AD Groningen

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen