Ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift geluid (Tennisclub Winsum, Wierdaweg 2d Winsum)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. gmb-2023-542655
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op aanvraag van Tennisclub Winsum een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor een hogere geluidsbelasting in de avondperiode dan de standaardnormen van het Activiteitenbesluit. Aanleiding voor dit ontwerpbesluit is de voorgenomen realisatie van 3 padelbanen aan de Wierdaweg 2d in Winsum.InzageU kunt het ontwerpbesluit en alle stukken die daarbij horen, inzien van 22 december 2023 t/m 2 februari 2024. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u de stukken wilt inzien, maakt u dan een afspraak via 088-3458888.Digitaal inzien kan ook via www.overheid.nl (berichten-over-uw-buurt) of www.officielebekendmakingen.nl.Indienen zienswijzeGedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen