Ontwerpbestemmingsplan Zadelmakerij 6, Winsum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. gmb-2023-545323
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zadelmakerij 6, Winsum vanaf vrijdag 22 december 2023 ter inzage ligt. Ontwerpbestemmingsplan Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zadelmakerij 6, Winsum. Dit bestemmingsplan maakt een zogeheten ‘knarrenhof’ mogelijk op de voormalige locatie van basisschool de Tiggeldobbe. Dit is een nieuw woonconcept waarbij ‘noaberschap’/omzien naar elkaar centraal staat. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan maximaal 23 levensloopbestendige (senioren)woningen en een gezamenlijke ruimte en tuin. Ter inzageVan vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 70. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met planid NL.IMRO.1966.BPZadelmakerij6Win-ON01 ook raadplegen op:1.Tot 1 januari 2024 via www.ruimtelijkeplannen.nl, en;2.Vanaf 1 januari 2024 via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewerZienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen op dit ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend. Een zienswijze richt u aan de raad van gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980AA Uithuizen, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zadelmakerij 6, Winsum’. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. D. Dijkema van het team Ruimtelijke ordening - Beleid, telefoon 088-3458888.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen