Toestemming voor het organiseren van het Frysk Kampioenskip Fierljeppen op 17 augustus 2024 op het terrein aan Skâns 12a te Winsum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waadhoeke. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. gmb-2024-64574
  • Onderwerp: Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Burgemeester van de gemeente Waadhoeke heeft een besluit genomen op de aanvraag om een evenementenvergunning met zaaknummer 2023-271247. Het besluit betreft het organiseren van het Frysk Kampioenskip Fierljeppen op het terrein Skâns 12a te Winsum op 17 augustus 2024. Het besluit is genomen op 7 februari 2024. Burgemeester van de gemeente Waadhoeke verleent de gevraagde vergunning.De vergunning omvat de volgende onderdelen•Evenementenvergunning•Ontheffing geluidsvoorschriften• Ontheffing artikel 35 AlcoholwetBezwaar maken?Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit.U stuurt uw bezwaar naar:De burgemeester van WaadhoekePostbus 588800 AB Franeker In uw bezwaar staat in ieder geval:-uw naam en adres;-de datum;-het besluit waar u het niet mee eens bent;-waarom u het niet eens bent met dit besluit;-uw handtekening.Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat? Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:Rechtbank Noord-NederlandAfdeling bestuursrechtPostbus 1509700 AD Groningen

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen