Vrijwilliger Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Friesland 02-05-2024

 1. Vacatures Winsum
 2. Vrijwilliger Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Friesland 02-05-2024

Werken in Winsum

 

Introductie vacature 


In het hospiceIn het hospice begeleid je, verzorg je en ondersteun je bewoners en hun mantelzorgers, door 'er zijn'. Je voert ook taken uit die voortvloeien uit de dagelijkse gang van zaken zoals verzorgen van de was en hulp bieden bij schoonmaakwerkzaamheden in een appartement. De ondersteuning die je geeft aan mantelzorgers is 'een steuntje in de rug'. Je bent onderdeel van een team waarbij je samen werkt met andere vrijwilligers, de verzorgenden en de verpleegkundigen. Er wordt gewerkt met een vast rooster.
Emotionele steun aan bewoners en mantelzorgers
Vanuit je betrokkenheid en vertrouwelijkheid heb je contact met de bewoners. Je bent nabij, je luistert en je biedt steun. Je geeft advies als dat gevraagd wordt en je verwijst naar de coördinatoren of betrokken zorgverleners indien het buiten de verantwoordelijkheid van jou als vrijwilliger om gaat.
Praktische verzorging van bewoners
De praktische verzorging in het hospice kan verschillende werkzaamheden inhouden:

 • hulp bieden bij het aan- en uitkleden
 • hulp bieden bij algemene dagelijkse levensbehoeften en bij tillen en transfers
 • hulp bieden bij wisselen van incontinentiemateriaal
 • hulp bieden bij het verschonen van het bed
 • hulp bieden bij eten en drinken
 • begeleiden bij het lopen
Signaleren en rapporteren
In het hospice neem je kennis van de situatie van de bewoner van voorgaande dagen. Na afloop van je dienst draag je over en verzorg je een schriftelijke rapportage in ons systeem en doe je een mondelinge rapportage aan de volgende vrijwilliger.
Taakafbakening en grenzen
In het hospice is de taakomschrijving leidraad voor jouw werk.
Werving en selectie, de kennismaking
Ons vrijwilligerswerk vraagt heel specifieke houding en vaardigheden, waarbij in veel gevallen het omgaan met eigen rouwbeleving centraal staat. Vooraf gaand aan het vrijwilligerswerk heb je:
 • een kennismakingsgesprek met de coördinator
 • een periode van meelopen in het hospice
 • een evaluatiegesprek met de coördinator
Opleiden en inwerken
Het opleiden van vrijwilligers vinden wij heel belangrijk. Het traject houdt in:
 • Na de kennismaking volg je de VPTZ introductietraining. Deze is gericht op het vergroten van je kennis en het ontwikkelen van je vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast komen de rol en taak van de vrijwilliger in de palliatieve zorg aan bod.
 • Je volgt een intensieve inwerkperiode in het hospice onder begeleiding van een mentor.
 • Met de coördinator voer je een evaluatiegesprek over zowel de introductietraining als de inwerkperiode.
 • Je verbindt je minimaal voor één jaar en ondertekent een contract waarin geheimhouding van cliëntgegevens een onderdeel is.
Bijscholing en ontwikkeling
Jezelf blijven ontwikkelen vinden wij belangrijk. Wij bieden het volgende aan op dat gebied:
 • vier thema bijeenkomsten per jaar die betrekking hebben op het werkveld
 • jaarlijkse herhaling van de BHV cursus voor hospicevrijwilligers
 • jaarlijkse herhaling til-en transfertraining
 • jaarlijks training te volgen via de VPTZ-Academie
Intervisie en voortgangsgesprekken
Door intervisie wordt je ontwikkeling in het kwaliteitsbewustzijn en de uitvoering van het vrijwilligerswerk bevorderd. Daarnaast voert de coördinator met jou één maal per twee jaar een voortgangsgesprek. Hieruit kan een scholingsbehoefte voortkomen.
Begeleiding van jou als vrijwilliger
In het hospice is er altijd tijdens kantooruren een contactmoment mogelijk. Daarnaast kan afstemming plaats vinden via telefoon of mail.

Aanvraag inzet thuis

Opname hospice

Werken als vrijwilliger

Steun ons werk


Heeft u vragen? Bel ons op nummer

VPTZ Noordwest-Friesland Noordersingel 54 8917 BB Leeuwarden


© 2024 VPTZ Noordwest-Friesland

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelBuddy
Indicatie salaris (min – max]onbekend – onbekend
OpleidingsniveauLagere school
Aantal uren (min – max)1 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVrijwilliger
BrancheGezondheidszorg/Welzijn
LocatieLeeuwarden, Friesland,Nederland
Soliciteer directhttps://www.vptznwfriesland.nl/37/in-het-hospice

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Winsum en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.