Aanvraag Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-529690 voor aanleggen tijdelijke dam met duiker nabij Sint Michaelsberch 7a te Winsum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Wetterskip Fryslân. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Winsum
  2. wsb-2024-1788
  • Onderwerp: Recht | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/wsb/2024

 

Omschrijving:

Op 31 januari 2024 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een aanvraag ontvangen van Gemeente Waadhoeke te Franeker voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker ten behoeve van een aansluiting op de provinciale weg tijdens werkzaamheden in de nabijheid van Sint Michaelsberch 7a te Winsum.De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt Wetterskip Fryslân een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren we een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.InformatieVoor nadere informatie over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum op tel. 058 2922222, e-mailadres: info@wetterskipfryslan.nl

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen