Projectleider Provincie Fryslân 15-05-2024

 1. Vacatures Winsum
 2. Projectleider Provincie Fryslân 15-05-2024

Werken in Winsum

 

Introductie vacature 

Contrast verhogen

Tekst vergroten

Logo Provincie Fryslan
 1. Projectleider funderingsaanpak Veenweide (32-36 uur)

Wij werken samen aan het
Friese Veenweidegebied

Wy binne provinsje Fryslân. Wa bisto?

Provincie Fryslân
Provinsje Fryslân

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega's maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Hiernaast bevindt de organisatie zich momenteel in een fase van verandering, met recente aanpassingen in de topstructuur en een aankomende transformatie in 2024. Samen streven we naar een flexibele organisatie die voorbereid is op toekomstige uitdagingen en vragen van de gemeenschap.
In het Friese Veenweidegebied kampt men al decennia met bodemdaling, een gevolg van veenoxidatie. Deze problematiek, gecombineerd met droogte, leidt tot verslechterde woningfunderingen op het Friese platteland. Het algemeen bestuur van het Wetterskip en Provinciale Staten van Fryslân hebben besloten tot een integrale aanpak om deze problemen gezamenlijk aan te pakken, binnen het bredere kader van het Veenweideprogramma. Hierbij ligt de nadruk op het bieden van ondersteuning aan woningeigenaren, variërend van informatievoorziening, onderzoek en schadeherstelplannen tot financiële bijstand. Er wordt ook een beroep gedaan op steun van de Rijksoverheid, gezien de omvang, complexiteit en maatschappelijke kosten van de problematiek, die te groot zijn voor lokale en regionale overheden.

Een functie met impact
In funksje mei impact

De inschatting is dat zo'n acht- tot twaalfduizend woningen in het Friese veenweidegebied kans hebben op funderingsschade. Dit getal is met onzekerheden omgeven; onderdeel van de funderingsaanpak is de doelstelling om meer exacte informatie te krijgen over de huidige en toekomstige problematiek. Momenteel zijn er ook dertien woningen met een zo grote urgentie dat dit aandacht vraagt. Ook dit is onderdeel van de integrale aanpak en jij kunt hier een belangrijke rol in spelen!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

De funderingsaanpak is tot dusver aangepakt door het Regieteam Funderingen vanuit de programma-organisatie Veenweide. Door de grote maatschappelijke problematiek en politieke druk, wordt ervoor gekozen om een projectleider aan te stellen die 'volledig gecommitteerd' verantwoordelijk is voor de verdere aanpak. Het is geen project in de letterlijke zin van het woord; ook over enkele jaren zal blijken dat het niet 'af' is. Toch kiezen wij bewust voor deze functie, omdat de aanpak vele kenmerken van projectmatig werken bevat.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor alle projectmatige aspecten van de Friese Funderingsaanpak, zoals geld, planning, inhoud, communicatie, dossiervorming en rapportage over de integrale voortgang. Je neemt beslissingen over het project, passend binnen de bestuurlijke en ambtelijke kaders. Je legt verantwoording af over o.a. de planning, keuzes, resultaten en financiën aan de ambtelijk opdrachtgevers van provincie, Wetterskip en veenweidegemeenten, het Regieteam Veenweideprogramma en het bestuurlijke overleg Funderingen c.q. het Bestuurlijk Overleg Feangreide.

Wie ben jij?
Wa bist do?

Als teamspeler werk je nauw samen met vertegenwoordigers van gemeenten, het Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân binnen een omvangrijk programma. Je vermogen om het team te versterken staat centraal, waarbij niet jijzelf, maar het team als geheel het gezicht van de funderingsproblematiek vertegenwoordigt. Met een doelgerichte instelling en een stevige persoonlijkheid streef je naar resultaat. Tegelijkertijd besef je dat de aanpak van de funderingsproblematiek voortdurend bijstelling behoeft, zowel in doelen, fasering als werkwijze. Jouw rol omvat de bestuurlijke advisering van de betrokken overheden. Hiernaast breng je mee:

 • Een afgeronde en relevante opleiding op hbo- of wo-niveau;
 • Ervaring met het leiden van complexe projecten bij een lokale of provinciale overheid. Je hebt een goede bestuurlijke antenne en weet hoe om te gaan met het verschil tussen ambtelijk opdrachtgeverschap en bestuurlijke eindverantwoordelijkheid;
 • Een aantoonbaar portfolio van succesvolle projecten.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 32-36 uur, met de mogelijkheid tot verlenging;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk zondag 2 juni 2024.


Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Nynke van der Hoef, teammanager FPLG/Veenweide, via of mail naar . Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met , , via of mail naar .

Daarom is tweetaligheid bij provincie Fryslân een basisprincipe.

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelProjectleider Informatievoorziening
Indicatie salaris (min – max]3935 – 5564
OpleidingsniveauHBO
Aantal uren (min – max)32 – 36
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVast
BrancheOverheid/Non-profit
LocatieLeeuwarden, Friesland,Nederland
Soliciteer directhttps://www.fryslan.frl/projectleider-funderingsaanpak-veenweide-32-36-uur

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuitwinsum.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Winsum en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.